Villkor för webbplatsen

Villkor

När du godkänner villkoren bekräftar du att du är minst 18 år och bor i Sverige. När du godkänner villkoren bekräftar du även att du förstår att informationen du lämnar till Neowire, LLC, kommer att användas för att skicka meddelanden till dig baserat på din registrering och för riktad reklam till dig via e-post och sms.

När du registrerar dig samtycker du till att ta emot gratis nyhetsbrev från Neowire, LLC:s varumärken med reklam från våra partner med hänsyn till inom vilka kundkategorier du registrerat dig. Nyhetsbrev med annonser skickas dagligen.

Kunder får endast nyhetsbrev eller erbjudanden via e-post och sms om kunden har markerat den särskilda rutan på registreringssidan. Nyhetsbrevet skickas dagligen och innehåller relevanta erbjudanden om förknippade ämnen.

Neowire, LLC:s varumärken omfattar:
Finansexperter
FoxyFinans
BaraFörMig
Apex Finans
LendingWire

Du ger även ditt samtycke till att bli kontaktad via telefon. Även om du har registrerat dig i NIX/Spärregistret samtycker du genom att godkänna dessa villkor till att bli kontaktad av Neowire, LLC och dess varumärken angående din registrering.

Integritetspolicy

Enligt GDPR, har Neowire, LLC ett ansvar att underrätta sina kunder om vilken typ av personuppgifter som kommer att användas och för vilka ändamål. Neowire, LLC hanterar en mängd olika kunduppgifter som kan användas för att kontakta en person, inklusive men inte begränsat till, förnamn, efternamn, e-postadress, mobilnummer och adress. Syftet med att kontakta en person är att tillhandahålla erbjudanden beträffande finansiella produkter och relaterade produkter och tjänster till kunden via e-post, onlinemarknadsföring och sms-marknadsföring.

Genom att använda våra hemsidor, jämförelseverktyg och ansökningsformulär samt andra tjänster samtycker du till att vi använder cookies, såvida du inte har inaktiverat dessa genom att ändra inställningarna för cookies via vårt verktyg ”Cookiebot” eller direkt i din webbläsare.

Alla uppgifter som Neowire, LLC får beträffande kunden kommer att behandlas konfidentiellt och uppgifterna sparas så länge kundrelationen varar. Uppgifterna lagras i enlighet med gällande lagkrav.

Uppgiftsansvarig är:

Neowire, LLC
1942 Broadway St Suite 314
Boulder, CO 80302
info@theneowire.com

Neowire, LLC, följer GDPR (dataskyddsförordningen) (förordning (EU) 2016/679) vid hantering och behandling av personuppgifter. Neowire, LLC lämnar inte ut personliga uppgifter till andra partner. Dina personliga uppgifter kommer endast att visas för andra företag om du godkänner deras specifika erbjudanden och samtycker till deras villkor och bestämmelser.

Kunden kan begära sina uppgifter eller lämna in klagomål beträffande Neowires bearbetning av uppgifter genom att kontakta Neowire, LLC. Kunden kan även lämna in klagomål till Europeiska kommissionen (http://ec.europa.eu/odr).

Avsluta prenumerationen

Kunden kan avabonnera från att få ytterligare förfrågningar genom att kontakta Neowire, LLC via kontaktuppgifterna längst ner på den här sidan eller genom att klicka på avregistreringslänken i nyhetsbrevet.

Kontaktuppgifter:

Neowire, LLC
1942 Broadway St Suite 314
Boulder, CO 80302
info@theneowire.com